Examenstof

vraag

Welke stof moet ik leren voor mijn examen?

antwoord

Je kunt deze vraag het beste stellen aan je eigen docent.

Het examenprogramma beschrijft de kennis, het inzicht en de vaardigheden waarop elke leerling bij het examen (schoolexamen en centraal examen) wordt beoordeeld.

De leerstof uit het examenprogramma voor het centraal examen is uitgewerkt in een syllabus. De examenprogramma's en syllabi zijn te vinden op de betreffende examenpagina op Examenblad.nl (kies: het examenjaar, schoolsoort, vak).

Leerlingen/kandidaten kunnen ook kijken op www.laks.nl. Let op: aan de informatie van het LAKS kunnen geen rechten worden ontleend.

Pijl omhoog