Een leerling doet alleen kunst (algemeen), dus zonder een specifiek deel zoals bijvoorbeeld kunst (muziek). Telt dit vak mee voor de uitslag?

Ja en nee. Nee, het vak heeft niet voldoende omvang om mee te tellen als verplicht groot vak in het vrije deel. Maar naast een groot vak in het vrije deel mag kunst (algemeen) wel in de uitslag meetellen. Het vak mag met zijn cijfer op de cijferlijst worden vermeld, en het cijfer kan meetellen voor een eventueel benodigde compensatie.

N.B. Twee 'kleine' vakken zijn samen geen groot vak.

Pijl omhoog