Dyslectische kandidaten

vraag

Heeft een dyslectische kandidaat recht op verlenging van examentijd?

antwoord

Voor een dyslectische kandidaat kunnen de examencondities aangepast worden op grond van een rapport van een deskundige (art 55.1 van het Eindexamenbesluit), waarin is aangegeven welke maatregelen nodig zijn. Deze aanpassingen betreffen zowel het schoolexamen als het centraal examen. Afhankelijk van de mate, de ernst en het soort dyslexie komen de volgende maatregelen voor:

  • verlenging van de examentijd (voor het c.e. hoogstens 30 minuten, zie art 55.2)
  • auditieve ondersteuning
  • ICT-ondersteuning.

Zie artikel 55 van het Eindexamenbesluit.

Pijl omhoog