Duplicaat zoekgeraakt diploma

Vraag

Waar kan ik een duplicaat verkrijgen van een zoekgeraakt diploma?

Antwoord

Examenuitslagen worden na elk examen aan DUO doorgegeven en daar gearchiveerd. Als u geslaagd bent kunt u die ook terugvinden in het diplomaregister (Mijn diploma’s) op Mijn DUO. U kunt daar gratis een digitaal uittreksel van uw diploma downloaden. Een digitaal uittreksel is een pdf-document met een certificaat. Dit certificaat bewijst dat het document echt is en door DUO is uitgegeven. U ziet het certificaat als een blauwe balk boven in het scherm. Gebruik een digitaal uittreksel alleen digitaal. Als u het uittreksel uitprint of bewerkt is het document niet meer geldig. Ook wordt bij het digitale uittreksel een volledige cijferlijst geleverd. In het diplomaregister zijn diploma’s van het regulier voortgezet onderwijs opgenomen vanaf 2007 en diploma’s behaald aan een vavo vanaf 2007. Diploma’s van particuliere instellingen zijn in het diplomaregister opgenomen vanaf 2012. Zie ook de website van DUO over het diplomaregister voor instellingen.

Ga om te kijken of uw diploma in het diplomaregister is opgenomen naar de diplomahulp.

Als u geen diploma heeft gehaald of als u een papieren bewijs nodig heeft, dan kunt u een ‘verklaring afgelegd examen (VAE)’ of een ‘vervangend opleidingsdocument (VOD)’ aanvragen bij DUO. In principe kost een gelegaliseerd document 72 euro. Gaat het om het aanvragen van een document vanwege een naamswijziging i.v.m. geslachtsverandering of andere geslachtsnaam, dan is het gratis.

Aanvragen van een VAE of een VOD kan via de website van DUO. Zie:


Deel deze pagina