Duplicaat zoekgeraakt diploma

Vraag

Waar kan ik een duplicaat verkrijgen van een zoekgeraakt diploma?

Antwoord

Als u door bijvoorbeeld verlies, diefstal, brand, naamsverandering of andere omstandigheden niet meer beschikt over uw diploma, uw certificaat of uw cijferlijst dan kunt u een 'verklaring afgelegd examen (VAE)' of een ‘vervangend opleidingsdocument (VOD)’ aanvragen. In principe kost een gelegaliseerd document 72 euro. Gaat het om het aanvragen van een document vanwege een naamswijziging i.v.m. geslachtsverandering of andere geslachtsnaam, dan is het in veel gevallen gratis.

Examenuitslagen worden na elk examen aan DUO doorgegeven en daar gearchiveerd. In het geval dat DUO over uw examenuitslagen beschikt kan DUO u die verklaring verstrekken. Sommige uitslagen gaan zelfs terug tot 1908.

Aanvragen van een VAE of een VOD kan via de website van DUO. Zie:

Door de inrichting van het diplomaregister kan iedereen zelf met behulp van zijn DigiD zijn examengegevens vinden in het Diplomaregister en de cijferlijst als pdf uitprinten, mits deze is opgenomen in het diplomaregister. Diploma’s van het regulier voortgezet onderwijs zijn daarin opgenomen vanaf 2007 en diploma’s behaald aan een vavo vanaf 2007. Diploma’s van particuliere instellingen zijn in het diplomaregister opgenomen vanaf 2012. Zie ook de website van DUO over het diplomaregister voor instellingen.