Doorgeven aantal examenkandidaten

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Vraag

De directeur deelt jaarlijks voor 1 november aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mee hoeveel kandidaten in elk vak aan het centraal examen in het eerste tijdvak zullen deelnemen. Is deze datum hard?

Antwoord

Deze datum is wettelijk voorgeschreven en dus verplicht. Correcties op de per 1 november opgegeven aantallen zijn uiteraard mogelijk, maar dienen wel zo snel mogelijk (voor 1 december) te worden gemeld aan DUO. In de praktijk moeten de gewenste aantallen examens worden besteld via het formulier op Mijn DUO. DUO stelt daarbij als deadline 15 oktober. Zie voor meer informatie de Septembermededeling.

Zie artikel 38 van het Eindexamenbesluit VO.