Doorgeven aantal examenkandidaten

vraag

De directeur deelt jaarlijks voor 1 november aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mee hoeveel kandidaten in elk vak aan het centraal examen in het eerste tijdvak zullen deelnemen. Is deze datum hard?

antwoord

Deze datum is wettelijk voorgeschreven en dus verplicht. Correcties op de per 1 november opgegeven aantallen zijn uiteraard mogelijk, maar dienen wel zo snel mogelijk te worden gemeld aan DUO. In de praktijk moeten de gewenste aantallen examens worden besteld door het uploaden van een formulier op Mijn DUO (voorheen de beveiligde site van DUO). DUO stelt daarbij als deadline 15 oktober. Zie voor meer informatie de Septembermededeling.

Zie artikel 38 van het Eindexamenbesluit VO.

Pijl omhoog