CPE beeldende vakken vwo

Vraag

Mag een kandidaat bij het CPE tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving vwo discipline-overstijgend werken en welk vak wordt dan vermeld op de cijferlijst?

Antwoord

Er is een examenprogramma 'beeldende vorming' dat geldt voor alle vier de beeldende vakken. De kandidaten kiezen één van de beeldende vakken als examenvak. Dat vak wordt ook vermeld op de cijferlijst en het diploma.

Voor wat betreft het centraal examen geldt er tegenwoordig één vakcode voor de beeldende vakken. Dus daar wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de vier verschillende vakken. Dit onderscheid wordt nog wel gemaakt bij de leerlingtellingen die voor 1 oktober bij DUO/CFI ingeleverd moeten worden en voor de gegevens in BRON.

Scholen kunnen de definitieve keuze voor welk beeldend vak uiteindelijk op het diploma vermeld wordt lang voor zich uitschuiven. Belangrijk is dat een kandidaat bij het behalen van een diploma voldoet aan de eisen van het schoolexamen voor de onderliggende vakken zoals uitgewerkt in het PTA en de eisen van het centraal examen.

Pijl omhoog