Bewaartermijn profielwerkstukken

Vraag

Wat is de bewaartermijn van het profielwerkstuk?

Antwoord

Het profielwerkstuk maakt onderdeel uit van het schoolexamen. In het Eindexamenbesluit VO is niets geregeld over de bewaartermijn van de schoolexamens en dus ook niet van een profielwerkstuk. Het is de vrijheid van de school om te bepalen hoe lang het profielwerkstuk wordt bewaard.