Bestellen diploma's

Vraag

Waar kunnen de diploma's besteld worden?

Antwoord

Het Ministerie heeft vastgesteld welke informatie op het diploma moet worden vermeld, dit is vertaald in modellen. De modellen voor vwo, havo en vmbo zijn gepubliceerd in de Regeling modellen diploma's VO. Het diploma moet voldoen aan de gestelde eisen, zoals toegelicht in bijlage 1 bij de Regeling modellen diploma's VO.

De scholen zijn vrij om te kiezen waar ze diploma's en waardepapieren bestellen.

De school kán gebruikmaken van diploma's en waardepapieren die worden geleverd door de afdeling Examendiensten van DUO, dat is echter niet verplicht.


Deel deze pagina