Bepaling eindcijfer schoolexamen

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Vraag

Hoe moet het eindcijfer worden bepaald als er alleen sprake is van een schoolexamen?

Antwoord

Als er alleen sprake is van een schoolexamen dan wordt het cijfer van het schoolexamen uitgedrukt in een geheel cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10. Zie hiervoor artikel 35 lid 1 van het Eindexamenbesluit VO. De school regelt in het PTA hoe het cijfer tot stand komt (weging, afronding).