Bekendmaking normering

Vraag

Wanneer wordt de definitieve normering voor het eerste tijdvak bekendgemaakt (waarmee, met de behaalde score, het cijfer berekend kan worden)?

Antwoord

De data van bekendmaking van de normering worden jaarlijks opgenomen in de activiteitenplanning die gelijktijdig met de Septembermededeling wordt gepubliceerd.

Meer informatie