Afwijkende wijze van examineren

Vraag

Waar vind ik informatie over afwijkende wijze van examineren voor kandidaten met een ondersteuningsbehoefte?

Antwoord

In de brochure Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte is een uitvoerige beschrijving gegeven van de kaders waarbinnen de school mag handelen. Mocht de kandidaat aanpassingen nodig hebben die buiten de kaders vallen, neemt de school contact op met het CvTE.

Informatie over de logistiek is te verkrijgen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Afdeling Examendiensten, telefoonnummer 050-5997776.

Zie ook artikel 3.54 van het Uitvoeringsbesluit WVO.

Meer informatie


Deel deze pagina