Afwijkende wijze van examineren

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Vraag

Waar vind ik informatie over afwijkende wijze van examineren voor kandidaten met een beperking?

Antwoord

In de brochure Kandidaten met een beperking is een uitvoerige beschrijving gegeven van de kaders waarbinnen de school mag handelen. Mocht de kandidaat aanpassingen nodig hebben die buiten de standaard vallen, neemt de school contact op met het CvTE.

Informatie over de logistiek is te verkrijgen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Afdeling Examendiensten, telefoonnummer 050-5997776.

Zie ook artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO.

Meer informatie