Afname verschillende onderdelen cspe

Vraag

Is het toegestaan om opdrachten van verschillende onderdelen van een cspe door elkaar heen af te nemen? Bijvoorbeeld, alle minitoetsen van een cspe worden achter elkaar ingepland en afgenomen?

Antwoord

Nee, dit is niet toegestaan. De leerling moet alle opdrachten van een onderdeel helemaal hebben afgenomen, voordat de afname van een ander onderdeel kan starten. Een onderdeel is een samenhangend geheel van kennis, vaardigheids- en houdingsaspecten.


Deel deze pagina