Aanvragen aangepast cspe

Vraag:

Hoe vraag ik een aanpassing in het cspe aan voor een kandidaat met een ondersteuningsbehoefte?

Antwoord:

U kunt een aangepast cspe aanvragen voor kandidaten die vanwege een ondersteuningsbehoefte het cspe niet op reguliere wijze (volledig) kunnen maken. Het formulier voor het aanvragen van afname van een aangepast cspe is te vinden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad.nl.

Het voorstel wordt intern door het CvTE beoordeeld. U ontvangt een notificatie zodra het CvTE een reactie heeft gegeven. Na verkregen toestemming van het CvTE kunt u de afname conform de beschreven afgesproken procedure uitvoeren. U vermeldt de aangepaste afname in het afnameprotocol voor het betreffende cspe.

Na afloop van de afname wordt terugmelding gedaan over het verloop van de afname. Dit doet u door de hierover gestelde vraag in het al aangeleverde formulier voor de aangepaste afname van een kandidaat na afloop van de afname in te vullen. U ontvangt een bevestiging van ontvangst van de terugmelding. Mogelijk voorzien van een reactie. Die reactie kan ook een aanvullende vraag zijn. Terugmeldingen zijn ook belangrijk omdat van de opgedane ervaringen bij de afname in volgende jaren gebruik gemaakt kan worden.

Mocht u voor het eerst te maken hebben met een kandidaat die het cspe mogelijk niet op reguliere wijze (volledig) kan maken, dan kan het nuttig zijn hierover eerst met ons van gedachten te wisselen. In dat geval kunt u het beste eerst contact met ons opnemen via het contactformulier.

Elke aanpassing in de afname van een examen, dus ook aanpassing van het cspe, dient te worden gemeld bij de Inspectie. Dit betreft geen verzoek om toestemming, maar een melding in het kader van de rol van toezichthouder door Inspectie. U geeft aan de Inspectie door dat een aanpassing in overleg met CvTE heeft plaatsgevonden. Het melden gebeurt via het ISD, het Internet School Dossier.


Deel deze pagina