maatschappijleer in 2008

Examenstof

Let op: De examenprogramma's havo/vwo voor een aantal vakken zijn gewijzigd; deze wijzigingen zijn niet verwerkt in de downloadbare tekst.

Hulpmiddelen

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.

Septembermededeling

De Septembermededeling geknipt voor maatschappijleer


Examens

* alleen schoolexamen

Pijl omhoog