Fries in 2007

Examenstof

Let op: De examenprogramma's havo/vwo voor een aantal vakken zijn gewijzigd; deze wijzigingen zijn niet verwerkt in de downloadbare tekst.

Hulpmiddelen

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Examens