Omzettingstabellen digitale centrale examens vmbo KB
Algemene vakken - 2023

 

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

U opent de omzettingstabel bij een variant van het digitale examen door op de bijbehorende N-term te klikken.
Kunt u in het schooladministratiesysteem niet rechtstreeks cijfers invoeren, dan kunt u gebruikmaken van
de 'tabel omzetting cijfer naar standaardscore' (pdf, 16 kB).

Vaknaam                            

N-term behorende bij variant...

Lengte
score-schaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nederlands - KB 0,8 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 45
Nederlands - KB - MET spellingcontrole 0,8 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 45
Nederlands - KB - dos *) - 0,7 0,5 - - - - - - 45
Nederlands - KB - dos - MET spellingcontrole *) - 0,7 0,5 - - - - - - 45
Engels - KB 0,3 0,2 0,9 0,2 0,6 0,5 0,8 0,3 0,3 45
Engels - KB - dos *) - 0,2 1,1 - - - - - - 41
Duits - KB 1,5 1,2 1,4 1,1 1,3 1,7 1,1 1,3 1,6 45
Duits - KB - dos *) - 1,2 1,4 - - - - - - 45
geschiedenis - KB 1,2 1,5 1,4 1,3 - - - - - 54
aardrijkskunde - KB 0,8 1,6 1,5 1,0 - - - - - 54
economie - KB 1,2 1,3 2,3 1,2 1,8 1,8 1,6 1,5 1,7 48
maatschappijkunde - KB 1,2 1,4 1,4 1,1 1,2 1,7 1,6 1,3 1,2 57
wiskunde - KB 0,9 1,7 1,0 1,4 0,8 1,4 1,4 1,0 1,2 66
nask 1 - KB 1,3 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 60
biologie - KB 1,2 1,6 1,5 1,7 1,1 1,4 1,8 1,5 1,0 55

*) Dit is het aangepaste examen voor kandidaten met een auditieve beperking (dos = doven of slechthorenden)

    Let op: de lengte van de scoreschaal van de dos-varianten kan anders zijn dan die van de reguliere varianten.