Omzettingstabellen digitale centrale examens vmbo BB
Algemene vakken - 2023

 

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

U opent de omzettingstabel bij een variant van het digitale examen door op de bijbehorende N-term te klikken.
Kunt u in het schooladministratiesysteem niet rechtstreeks cijfers invoeren, dan kunt u gebruikmaken van
de 'tabel omzetting cijfer naar standaardscore' (pdf, 16 kB).

Vaknaam                            

N-term behorende bij variant...

Lengte
score-schaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nederlands - BB 1,1 0,6 1,3 0,9 0,8 1,3 1,0 0,7 1,4 40
Nederlands - BB - MET spellingcontrole 1,1 0,6 1,3 0,9 0,8 1,3 1,0 0,7 1,4 40
Nederlands - BB - dos *) - 0,6 1,3 - - - - - - 40
Nederlands - BB - dos - MET spellingcontrole *) - 0,6 1,3 - - - - - - 40
Engels - BB 0,4 1,0 0,8 0,5 0,4 1,3 0,5 0,7 0,9 36
Engels - BB - dos *) - 1,1 0,8 - - - - - - 32
Duits - BB 1,5 1,1 1,1 1,6 - - - - - 36
Duits - BB - dos *) 1,5 1,1 - - - - - - - 36
geschiedenis - BB 1,7 2,2 1,6 2,3 - - - - - 48
aardrijkskunde - BB 2,0 2,1 2,2 1,9 - - - - - 51
economie - BB 1,5 0,9 1,6 1,4 1,2 1,5 1,6 1,0 1,4 42
maatschappijkunde - BB 1,5 1,7 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,5 51
wiskunde - BB 1,4 1,5 1,3 1,7 1,3 1,3 1,2 1,7 1,3 54
nask 1 - BB 1,3 1,1 1,6 1,3 1,6 1,1 1,1 1,6 1,3 48
biologie - BB 1,3 1,9 1,4 1,4 1,8 1,3 1,6 1,5 1,4 37

*) Dit is het aangepaste examen voor kandidaten met een auditieve beperking (dos = doven of slechthorenden)

    Let op: de lengte van de scoreschaal van de dos-varianten kan anders zijn dan die van de reguliere varianten.