Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 2 - 2023


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
23462 GL/TL Nederlands CSE 49 0,9
23466 GL/TL Frans CSE 49 1,0
23469 GL/TL Duits CSE 46 1,0
23472 GL/TL Engels CSE 45 0,4
23481 GL/TL Spaans CSE 42 1,3
23484 GL/TL economie CSE 56 1,5
23487 GL/TL maatschappijkunde CSE 62 1,5
23490 GL/TL aardrijkskunde 62 1,1
23493 GL/TL geschiedenis CSE 64 1,1
23496 GL/TL wiskunde CSE 68 1,1
23499 GL/TL natuur- en scheikunde 1 CSE 74 1,0
23500 GL/TL natuur- en scheikunde 2 CSE 65 1,5
23503 GL/TL biologie CSE 66 1,2
23504 GL/TL beeldende vakken CSE 67 0,8
23506 GL/TL muziek CSE 64 1,5
23510 GL/TL drama CSE 60 1,6