Omzettingstabellen centrale examens VWO
tijdvak 2 - 2023


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
23401 VWO Nederlands 64 1,1
23403 VWO Latijn 76 1,2
23404 VWO Grieks 74 1,0
23405 VWO Frans 49 0,4
23406 VWO Duits 51 0,2
23407 VWO Engels 48 0,3
23408 VWO Spaans 51 1,0
23412 VWO geschiedenis 71 1,0
23413 VWO aardrijkskunde 66 1,0
23415 VWO wiskunde A 76 2,0
23416 VWO wiskunde B 79 1,7
23417 VWO wiskunde C 74 1,1
23418 VWO natuurkunde 74 1,1
23419 VWO scheikunde 64 1,2
23420 VWO biologie 70 1,3
23421 VWO economie 58 1,5
23422 VWO bedrijfseconomie 67 1,2
23423 VWO muziek 80 1,6
23425 VWO tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving 64 1,0
23426 VWO filosofie 46 1,2
23427 VWO maatschappij­wetenschappen 49 1,3
23428 VWO kunst (dans/drama/muziek/bv/alg) 64 1,0