Omzettingstabellen centrale examens HAVO
tijdvak 2 - 2023


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
23434 HAVO Nederlands 61 1,0
23436 HAVO Frans 47 0,6
23437 HAVO Duits 48 1,0
23438 HAVO Engels 46 1,0
23439 HAVO Spaans 46 1,2
23443 HAVO geschiedenis 72 1,4
23444 HAVO aardrijkskunde 66 1,5
23446 HAVO wiskunde A 80 1,9
23447 HAVO wiskunde B 78 1,9
23448 HAVO natuurkunde 78 1,0
23449 HAVO scheikunde 74 1,4
23450 HAVO biologie 70 1,0
23451 HAVO economie 59 1,9
23452 HAVO bedrijfseconomie 63 1,6
23453 HAVO muziek 75 1,2
23455 HAVO tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving 72 1,3
23456 HAVO filosofie 45 1,6
23457 HAVO maatschappij­wetenschappen 51 1,4
23458 HAVO kunst (dans/drama/muziek/bv/alg) 67 1,0