Omzettingstabellen centrale examens HAVO
tijdvak 2 - 2019


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
19434 HAVO Nederlands 55 1,3
19436 HAVO Frans 50 1,2
19437 HAVO Duits 51 0,2
19438 HAVO Engels 46 1,2
19439 HAVO Spaans 46 0,8
19443 HAVO geschiedenis 72 1,1
19444 HAVO aardrijkskunde 63 1,1
19445 HAVO wiskunde A 70 1,2
19446 HAVO wiskunde B 77 1,5
19447 HAVO natuurkunde 74 1,3
19448 HAVO scheikunde 74 1,3
19449 HAVO biologie 80 1,0
19450 HAVO economie 55 1,2
19451 HAVO management & organisatie 64 1,2
19454 HAVO tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving 74 0,7
19455 HAVO filosofie 45 1,3
19457 HAVO maatschappijwetenschappen 51 1,0
19459 HAVO kunst (beeldende vormgeving-dans-drama-muziek) algemeen 63 1,1