Wijziging regeling van de vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen