Wijziging van Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021 en 2022

kenmerk: CvTE-21.00581
datum: 19 april 2021
gepubliceerd: Staatscourant 20121, nr. 21794

Met deze regeling worden de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021 en de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2022 gewijzigd.

De bijlagen bij de regelingen worden gewijzigd, omdat de voorschriften voor de toegestane rekenmachines moeten worden geactualiseerd vanwege ontwikkelingen in de soft- en hardware die niet waren voorzien bij het vaststellen van de regeling. De wijziging moet ook mogelijk maken dat de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor het tegengaan van de verspreiding van het COVID-virus kunnen worden nageleefd.

Deze regeling treedt in werking op 4 mei 2021.

Publicatie in de Staatscourant

Juridische grondslag


Deel deze pagina