Wijziging van Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 in verband met de gevolgen van COVID19 voor de wijze van normering in het examenjaar 2021

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2006, maar alleen op het examenjaar 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.