Regeling codetabellen school- en studiejaar 2020-2021

kenmerk: DUO/OND-2020/2226
datum: 3 juli 2020
gepubliceerd: Staatscourant 2020, nr. 36837

Met deze regeling worden vastgesteld:

  • de elementcodetabel voor VO- en VSO scholen voor het schooljaar 2020–2021;
  • de elementcodetabel voor VO-scholen op de BES eilanden voor het schooljaar 2020–2021;
  • de elementcodetabel Staatsexamens voor het schooljaar 2020–2021;
  • de opleidingencodetabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2020–2021;
  • de vakcodetabel voor het VO, VSO en de volwasseneneducatie voor het schooljaar 2020–2021; en
  • de examenonderdelencodetabel MBO voor het studiejaar 2020–2021.

De Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020 wordt met deze regeling ingetrokken.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020.

Publicatie op Staatscourant

Juridische grondslag


Deel deze pagina