Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2022

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2021, maar alleen op het examenjaar 2022.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.