Regeling syllabi centrale examens vo 2022

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2015, maar alleen op de examenjaren 2021 tot en met 2023.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.