Wijziging van de vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen vwo, havo, vmbo

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2021, maar alleen op het examenjaar 2020.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog