Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2020

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.
kenmerk: CvTE-20.00809
datum: 3 februari 2020
gepubliceerd: Staatscourant 2020, nr. 8169

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak 2020 waarin het College voor Toetsen en Examens het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

Meer informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens worden afgenomen en het tijdstip waarop ze beginnen, wordt in maart 2020 gepubliceerd op Examenblad.nl.

Deze regeling treedt in werking op 13 februari 2020 en vervalt op 1 januari 2021.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

Meer informatie