Wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs

kenmerk: 8541170
datum: 10 juli 2019
gepubliceerd: Staatscourant 2019, nr. 40521

Met deze wijzigingsregeling worden verschillende wijzigingen doorgevoerd:

  • Alle oude afdelingsvakken, intrasectorale en intersectorale programma’s van voor de vernieuwing van het vmbo, vervallen. Vanaf het schooljaar 2019–2020 worden alleen nog de nieuwe profielvakken geëxamineerd.
  • De kern van alle tien de profielvakken wordt geactualiseerd. Digitale en technologische vaardigheden krijgen een stevigere plek in de kern van de profielvakken.
  • Van acht van de tien profielvakken (met uitzondering van Economie en ondernemen en Maritiem en techniek) worden onderdelen van de modules geactualiseerd en verduidelijkt.

De nieuwe eindexamenprogramma’s gelden voor het eerst voor leerlingen die in het schooljaar 2020–2021 hun centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) afleggen.

De gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2019.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

Examenprogramma's


Deel deze pagina