Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021

kenmerk: CvTE-19.00904
datum: 24 juni 2019
gepubliceerd: Staatscourant 2019, nr. 38072

Het CvTE heeft bekendgemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2021.

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2021.

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2020, en vervalt op 31 december 2021.

De regeling is gewijzigd door de Wijziging van Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021 en 2022.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

Bijlagen


Deel deze pagina