Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2004, maar alleen op het examenjaar 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.