Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.
kenmerk: DUO/OND-2019/6831
datum: 29 mei 2019
gepubliceerd: Staatscourant 2019, nr. 35044

Deze regeling stelt de volgende tabellen vast:

  • de elementcodetabel voor het schooljaar 2019–2020 voor vo- en vso-scholen
  • de opleidingencodetabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2019–2020
  • de vakcodetabel voor het vo, vso en de volwasseneneducatie voor het schooljaar 2019–2020
  • de generieke examenonderdelencodetabel mbo voor het studiejaar 2019–2020

Zie bijlagen I t/m IV bij de regeling.

De Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018–2019 wordt ingetrokken.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2019.

Wijziging

Met ingang van 18 september 2019 is deze Regeling gewijzigd door Wijziging regeling codetabellen school- en studiejaar 2019-2020.

Publicatie op overheid.nl

Juridische grondslag

  • artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
  • artikel 164a, derde lid van de Wet op de expertisecentra
  • artikel 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Deel deze pagina