Wijziging van de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2018, maar alleen op de examenjaren 2019 tot en met 2024.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.