Mededelingen over de eindexamens 2019 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling en Maartaanvulling)

kenmerk: CvTE-18.01259
datum: 20 september 2018

Maartaanvulling

kenmerk: CvTE-19.00546

datum: 11 maart 2019

Bestemd voor:

  • scholen voor voortgezet onderwijs;
  • instellingen voor beroepsonderwijs en educatie (VAVO);
  • de commissie staatsexamens van het College voor Toetsen en Examens;
  • vso-scholen met examenaanwijzing;
  • alle vso-scholen die onderwijs verzorgen aan examenkandidaten.

gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)
blauwe markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)

Pijl omhoog