Wijziging Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

kenmerk: 1385368
datum: 15 augustus 2018
gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 47975

Deze regeling wijzigt de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo. De regeling wijzigt enkele beroepsgerichte keuzevakken in het profiel produceren, installeren en energie en in het profiel economie en ondernemen. Tevens is er nieuw beroepsgericht keuzevak is toegevoegd.

Deze regeling is in werking getreden per 29 augustus 2018 en werkt terug tot en met 1 augustus 2018.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

  • Artikel 26j, eerste lid, en Artikel 26l, eerste en tweede lid, van het Inrichtingsbesluit WVO
  • Artikel 27, eerste lid, en Artikel 28a, eerste en tweede lid, van het Inrichtingsbesluit WVO BES