Regeling syllabi centrale examens vo 2020

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2004, maar alleen op de examenjaren 2020 tot en met 2022.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.