Wijziging Regeling modellen diploma’s VO i.v.m. vervallen van overgangsbepalingen voor rekentoets

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2005, maar alleen op de examenjaren 2018 tot en met 2022.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.