Vaststelling Afnameperiodes rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2018–2019

kenmerk: CvTE-18.00605
datum: 16 april 2018
gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 23706

De afnameperiodes van de rekentoets vo voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld.

Eerste afnameperiode

Maandag 7 januari t/m zondag 20 januari 2019

Tweede afnameperiode

Maandag 4 maart t/m zondag 17 maart 2019

Derde afnameperiode

Maandag 27 mei t/m zondag 9 juni 2019

Tevens is de duur van de rekentoetsen vastgesteld.

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2018 ten behoeve van het schooljaar 2018–2019.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag