Wijziging Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019

kenmerk: CvTE-18.00592
datum: 16 maart 2018
gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 17125

Deze regeling vervangt Bijlage 1 van het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019. De vakken BB papier Nederlands en Frans zijn ten opzichte van het eerdere rooster gewisseld van plaats. De vakken staan vet gedrukt in de gewijzigde bijlage.

De wijziging heeft een beperkt effect, omdat slechts enkele scholen aan de papieren afname Nederlands en Frans BB deelnemen. Voor vmbo BB scholen die het centraal examen Nederlands digitaal afnemen is deze wijziging niet relevant.

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2018.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag