Besluit eindcijfer rekentoets uit uitslagbepaling vwo

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2022, maar alleen op het examenjaar 2018.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog