Wijziging Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2010, maar alleen op de examenjaren 2018 en 2019.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van beide jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog