Wijziging Regeling examenprogramma’s vo i.v.m. het aanpassen van de examenprogramma filosofie havo en vwo

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2023, maar alleen op de examenjaren 2018 en 2019.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van beide jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.