Regeling codetabellen school- en studiejaar 2017-2018

kenmerk: DUO/OND-2017/10383
datum: 5 juli 2017
gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 40854

Deze regeling stelt de volgende tabellen vast:

  • de elementcodetabel voor het schooljaar 2017–2018 voor VO- en VSO scholen
  • de opleidingencodetabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2017–2018
  • de vakcodetabel voor het VO, VSO en de volwasseneneducatie voor het schooljaar 2017–2018
  • de examenonderdelencodetabel MBO voor het studiejaar 2017–2018

Zie bijlagen I t/m IV bij de regeling.

De Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016–2017 wordt ingetrokken.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

Publicatie op overheid.nl

Juridische grondslag

  • artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
  • artikel 164a, derde lid van de Wet op de expertisecentra
  • artikel 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Deel deze pagina