Wijziging Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

kenmerk: VO/1161413
datum: 26 juni 2017
gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 38007

Deze regeling wijzigt de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo. De wijzigingen hebben onder meer betrekking tot enkele bestaande beroepsgerichte keuzevakken in met name het profiel zorg en welzijn. Ook voegt deze regeling diverse nieuwe beroepsgerichte keuzevakken toe.

Deze regeling is in werking getreden per 1 augustus 2017.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

  • artikelen 26j, eerste lid, en 26l, eerste en tweede lid, van het Inrichtingsbesluit WVO
  • artikelen 27, eerste lid, en 28a, eerste en tweede lid, van het Inrichtingsbesluit WVO BES