Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2023, maar alleen op het examenjaar 2019.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.