Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2002, maar alleen op het examenjaar 2019.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.